Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Klub RZTŻ na zawody ligi żużlowej oraz innezawody żużlowe organizowane sezonie 2020:1. Akredytacje prasowe będą udzielane przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego,prawidłowo wypełnionego wniosku. (pieczątka, czytelnie wypelniony wniosek)2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej…